Hakkımızda

Birimimiz
Kültür ve Turizm Proje Birimi Hakkında Genel Bilgi
Kuruluş
Kültür Turizm Proje Birimi 24.01.2011 tarih ve 881 sayılı Diyarbakır Valiliği oluru ile yine bu olurda belirtilen çalışmaları koordine etmek ve yerine getirmek üzere oluşturulmuştur.
Amacı
Birim; İlde Kültür ve Turizm alanında hizmet sunan veya bu alanda çalışma yürüten tüm kamu kuruluşlarının yürüttüğü çalışmaları takip etmek, kuruluşlar arası işbirliğini temin etmek, proje hazırlamak ve yürütmek, İl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu sekretaryasını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.
Misyon
İlin Kültür ve Turizm alanında gerçekleştirilen faaliyetlerini takip etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak, koordinasyonu sağlamak, turizm alt yapısının gelişmesine katkıda bulunmak ve bu alanda proje tasarlamaktır.
Vizyon
Diyarbakır’ın sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasının korunması, duyurulması, mevcut turizm olanaklarının yanında alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesi, turizm alt yapısının güçlenmesi ilin hak ettiği biçimde değerleri ile gündeme gelmesi ve turizm alanındaki ekonomik katkıların artmasını sağlamaktır.
Faaliyetleri
1-İlde Kültür Turizm alanında hizmet sunan kamu kuruluşlarının restorasyon, bakım ve onarım, teşhir ve tanzim işleri ile proje çalışmalarını yerinde izlemek, kayıt altına almak ve raporlamak,
2-Ulusal ve Uluslararası fon kaynaklarına proje hazırlamak, sunmak, hibe desteği alınması halinde proje yürütme faaliyetlerini yerine getirmek,
3-İl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu toplantılarını organize etmek, kurula il merkezinde ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vermek, kurul sekretaryasını yerine getirmek,
4-Diğer kurumlarla işbirliği halinde ili tanıtıcı toplantılar ve organizasyonlar yapmak, fuarlara katılmak, kültür sanat etkinlikleri ve sempozyum, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, tarihi ve kültürel eserleri anlatır dokümanlar ve materyaller hazırlamak,
5-İlin Kültür ve Turizm alt yapısının gelişmesine katkı sağlayacak projeler ve modeller geliştirmek ve uygulamak,
6-Kültür ve Turizm alanındaki potansiyeli belirlemek, gelişimini takip etmek, kayıt altına almak ve envanter çalışması yürütmektir.
ALT BAŞLIKLAR