Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi

Tarih : 12-02-2012
Projenin Adı:  Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi
Projenin Süresi: 18 Ay
Başvuru Sahibi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Proje Yürütücü Kuruluşlar:
Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Proje Bütçesi: 694.131,98 TL
Projenin Amacı:
Projemizle Ulu Cami ve Hanlar Çevresini iyileştirip yenilemek , alanın turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak amaçlanmıştır. Bölgedeki turistik öneme sahip tarihi ve kültürel unsur olan Ulu Cami ve Hanlar bölgesinin renovasyon projeleri çizilerek Ulu Cami ve Hanlar Çevresinin  turizm sektörüne kazandırılması sağlanmak istenmiştir. Bölgemizde var olan kültürel mirasımıza farklı bir bakış açısı kazandırılarak ülkemizin farklı bölgeleri başta olmak üzere ilimizde kültürel miraslara olan ilgi eksikliğini yeniden canlandırarak kültürel mirasın korunması çalışmaları konusunda bir kamuoyu oluşturmak istenmiştir. Ulu Cami ve Hanlar Çevresi için  Renovasyonu düşünülen alan 9.792,63 m2lik bir alandır. Günümüzde birçok turistin gezi ve alışveriş alanı olarak kullandığı bu alanların görünür bir hale getirilmesi ile bu alana daha yoğun bir turist ziyareti sağlanarak buradaki esnafın turizmden elde ettiği gelirin artırılması da hedeflenmektedir.
Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Çevresinin (9.792,63 m2lik alanin) Renovasyonu  Projesi kapsamında yapılacak  projeler :
-Rölöve , 
-Restitüsyon, 
-Restorasyon (Rehabilitasyon-Renovasyon ) Projeleri  çizilecektir.

İLGİLİ RESİMLER

DİĞER PROJELER