Silvan Karabehlül Cami

Silvan Karabehlül Cami

Yapım tarihi bilinmeyen yapının, dönemin Diyarbakır Valisi İskender Paşa mahiyetinde bulunan Silvanlı Şeyh Ahmet zade Elvend Bey’in oğlu Karabehlül Bey tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Yapı kare plan şemasında inşa edilmiş olup önünde beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Cami mekanı yüksek bir kasnağa oturtulmuş tek kubbeyle örtülmektedir.  

İLGİLİ RESİMLER