Bizans Dönemi

Bizans Dönemi

Bu dönemde kentte Bizans’ın hâkimiyetiyle beraber şehirleşme ve bayındırlık faaliyetleri baş göstermiştir. Su ve kanalizasyon şebekelerinin yapımı ve yeni iskân alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır. Kent iskân çalışmalarının yanı sıra dinsel bir merkez konumuna gelmiştir. Hıristiyanlığın hâkim olduğu bir kent konumundadır. Kilise ve manastır yapımına ağırlık verilmiştir. Bizans Dönemi ile birlikte konut yapımı, kiliseler, manastırlar, dükkânlar daha fazla yapılmaya başlanırken, kenti çevreleyen surlarda VI. yy.da Justinianus tarafından güçlendirilmiştir. Sur içinde yer alan Hellenistik ve Roma şehircilik anlayışıyla şekillenmiş, birbirine dik anıtsal yollar, Bizans döneminde değişime uğramış ve büyük yapıların oluşturduğu kentsel doku, bu anıtsal özelliğini yitirme sürecine girmiştir. İç Kale bu dönemde de yönetimsel ve askeri bir işlevi taşımaya devam etmiştir. 

İLGİLİ RESİMLER