Büyük Selçuklular Dönemi

Büyük Selçuklular Dönemi

XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehirde hüküm süren Büyük Selçuklular döneminde şehirde görülen doğal afetler sonucu yapılarda tahrip görülmüş ve onarım çalışmasına gidilmiştir. Şehirde yaptıkları eserlerin en önemlisi 1091 de Ulu Cami’in kapsamlı onarımıdır. Melik şah’ın ana bölümünde tek şerit halindeki kitabesi, günümüze kadar gelmiştir. Melik şah’ın Ulu Beden Burcunun kuzeyindeki ve Yedi Kardeş Burcunun doğusundaki burçta yer alan kitabeleri, surlar üzerinde onarım yaptığının en önemli kanıtıdır. Surlara ilave olarak Fındık Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu eklenmiştir. Sultan Melikşah döneminde yapılmış olan bu burçlar üzerlerindeki kitabe ve hayvan figürleriyle dikkat çekmektedir. 

İLGİLİ RESİMLER