İnaloğulları Dönemi

İnaloğulları Dönemi

Büyük Selçukluların şehirde zayıflaması sonucu ortaya çıkan İnaloğulları ve Nisanoğulları döneminde surların onarımı ve burçların kuvvetlendirilmesi yapılmıştır. Surların yıkılan kısımları onarılarak sağlamlaştırılmıştır. Surların yanı sıra cami yapımı da bu dönemde görülmektedir. Hz. Süleyman Cami ve Hz. Ömer Cami de bu dönemde yapıldığı bilinmektedir. İnanoğulları döneminin izlerini plan ve mimari özelliklerinde göstermektedirler. Ulu Camii külliyesinin bir parçası olan Şafiiler bölümü de bu dönemde eklenilmiştir. Ulu Cami’de meydana gelen yangın sonrası Ulu Cami külliyesinde yer alan Batı Maksuresi ve çıkış kapısının yer aldığı Doğu Maksuresi bu dönemde yapılan eserlerdendir. 

İLGİLİ RESİMLER