Subarrular ve Huriler Dönemi

Subarrular ve Huriler Dönemi

Şehrin merkezinde Dicle nehri seviyesinden yüz metre kadar yükseklikte bulunan Fiskayası isimli sarp kayalığın ve İç kale’nin, ilk yerleşme yeri olarak kentin çekirdeğini oluşturduğu alanda MÖ IV. yüzyılda kurulduğu bilinmektedir. MÖ. 3000 ile MÖ. 1800 yılları arasında bu bölgede yaşayan Hurriler, yönetici kesimi kale ile çevrili alanda barındırırken, halkı da kalenin dışında bırakmıştır. Bu yönetici kesimin kaldığı iç kaleye halk arasında “Viran Kale” denilmektedir. Çeşitli tarihi kaynaklarda ilk yerleşim yeri olarak bu höyük kabul edilmektedir. Düzenli bir yerleşim modeli sergileyen Hurriler, bu dönemde yerleşim bölgelerini küçük de olsa ikinci bir kale ile çevirmiş ve alanı genişlettikleri tahmin edilmektedir. 

İLGİLİ RESİMLER