Diyarbakır Sosyal Risk Haritası ve Sosyal Politikalar Eylem Planı Oluşturuluyor

    • Haberler
    • Diyarbakır Sosyal Risk Haritası ve Sosyal Politikalar Eylem Planı Ol...
Haber Tarihi : 24-02-2017
“Diyarbakır Göç Araştırması Yapılmıştı”
          Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan Diyarbakır’ın göç ve göçe ilişkin sorunlarını konu alan araştırma yakın dönemde tamamlanmıştı, ancak göçün Diyarbakır ili üzerindeki etkisini ortaya koyan detaylı bir çalışma yapılmamıştı. Bu eksikliği gidermek amacıyla; yoğun bir nüfusa sahip olan Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde ’Göç’ olgusundan hareketle, güncel durumu tespit etmek ve politika koyuculara yardımcı olmak amacıyla, İl Merkezi düzeyinde göç ve göçe ilişkin sorunları konu alan bir araştırma yapıldı.
          Diyarbakır Göç Araştırması kapsamında; 2000’in üzerinde deneğe anket yöntemiyle, 300’e yakın kişiye de çeşitli tarihlerde yapılan 18 adet odak grup toplantısıyla ulaşıldı. Çalışmada ayrıca 2528 lise öğrencisine, ’Gençlik durum analiz anketi’ uygulaması yapıldı. Bu kapsamda Diyarbakır merkez ilçelerinin göçe bağlı olarak yaşadığı sorunları, göçün nedenleri ve mekânsal yerleşim yapısıyla ilişkisini analiz etmek amacıyla, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ’Diyarbakır Göç Araştırması’ çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında göçün çarpık kentleşmeye etkisi ve başta temel kamu hizmetlerinin sunulmasındaki yetersizlikler olmak üzere, diğer nedenlere bağlı olarak yaşanan sosyal sorunlar irdelendi.
“Diyarbakır Sosyal Risk Haritasının Oluşturulması Ve Sosyal Politikalar Eylem Planı Yapılacak”
          Diyarbakır Valiliği tarafından hazırlanan “Diyarbakır Göç Araştırması” çalışmasından sonra bu araştırma sonucunun da ışığında başta göç ile oluşan sorunlar olmak üzere diğer sosyal sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması adına Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Diyarbakır Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen; “Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve Rehabilitasyonu” projesiyle Diyarbakır’da yaşayan bireylerin içerisinde bulundukları şartları tespit ederek, sosyal açıdan risk oluşturabilecek durumları bilimsel verilerle ortaya koymak ve bu alanda uygulanacak politika ve faaliyetler için yol gösterici bir strateji belgesi hazırlamak için ilk adımlar atılıyor.
Oluşturulacak olan strateji kapsamında Diyarbakır’da; engelli, kadın, genç, suça sürüklenen çocuklar, yoksulluk, işsizlik ve dezavantajlı bireylerin tespiti ve söz konusu bireylere yönelik yürütülen çalışmaların ve bu çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşların sorunlara yaklaşımlarını belirlemek için araştırmalar yapılacak. Oluşturulacak olan Eylem Planı ile dezavantajlı vatandaşlara en kaliteli hizmetlerin sunulması adına bir yol haritası çizilerek uygulanmaya hazırlanacak.
          Bu doğrultuda bu alanda topluma hizmet üreten, toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet sunan, bu alanda proje, yatırım ve çalışmalar ortaya koyan ve geliştiren kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışılacak. Çalışma kapsamında 10.000 anket, 120 derinlemesine mülakat, farklı alanlarda katılımcıların olduğu 35 odak grup toplantısı gerçekleştirilecek. Çalışma ekibinde konu hakkında uzman akademisyen ve araştırmacılar yer alacaktır. Çalışmanın 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
          Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Oluşturulacak olan Sosyal Risk Haritası ve Sosyal Politikalar Eylem Planı ile Diyarbakır’da yaşayan bireylerin içerisinde bulundukları mevcut durum tespit edilerek, özellikle son dönemde yaşanan olayların da etkisiyle, bölge halkının yaşadığı travma ve bu travmanın etkilerinin yerinde tespit edilmesi; terör mağduru vatandaşlarımızın mevcut durumunun ve beklentilerinin ortaya konulması, hizmet sunan kurumların bölgeye ilişkin sorunlara yaklaşımında yol gösterici olacaktır” şeklinde konuştu.
 

İLGİLİ RESİMLER

Diğer Haberler