Kentimiz Diyarbakır

  • Tanzimat Dönemi Tanzimat Dönemi Bu dönemde nüfusun giderek artması ve buna bağlı olarak artan konut ihtiyacı ortaya çıkmış, ateşli silahların gelişmesiyle ...
  • Subarrular ve Huriler Dönemi Subarrular ve Hurile Şehrin merkezinde Dicle nehri seviyesinden yüz metre kadar yükseklikte bulunan Fiskayası isimli sarp kayalığın ve İç kale...
  • Osmanlı Dönemi Osmanlı Dönemi Diyarbakır, en uzun süreli idareyi Osmanlı egemenliğinde geçirmiştir. Bizanslıların 600 yılı bulan sürede şehri, Pers-Sas...
  • Mitanniler, Aramiler ve Asurlular Dönemi Mitanniler, Aramiler M.Ö.1800 ile M.Ö.1255 yılları arasında, kente Mitaniler egemen olmuştur. Bu dönem içerisinde kalenin sınırları değişmemiş...
  • İnaloğulları Dönemi İnaloğulları Dönemi Büyük Selçukluların şehirde zayıflaması sonucu ortaya çıkan İnaloğulları ve Nisanoğulları döneminde surların onarımı ve bur...
  • Helen ve Roma Dönemi Helen ve Roma Dönemi Bu dönemde hurilerden kalma kalenin surları sağlamlaştırılmıştır. Kentin ana yollarının bu dönemde şekillendiği kabul edile...
  • Büyük Selçuklular Dönemi Büyük Selçuklular Dö XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehirde hüküm süren Büyük Selçuklular döneminde şehirde görülen doğal afetler sonuc...
  • Bizans Dönemi Bizans Dönemi Bu dönemde kentte Bizans’ın hâkimiyetiyle beraber şehirleşme ve bayındırlık faaliyetleri baş göstermiştir. Su ve kanaliza...
  • Artuklular Dönemi Artuklular Dönemi Bu dönemde kentte bayındırlık ve kalkınma hareketleri görülmektedir. 12.yüzyılda şehirde hüküm süren Artuklular döneminde...
Toplam 9 sonuc bulundu